Jesus Imperator -ryhmähaastattelu


Jesus Imperator, Turku

Jesus Imperator, Kuvaaja Jari Kuskelin, Sotahuuto 2015 Raasepori

1. Mistä olette tulleet?
Jesus Imperator on Turusta. Ryhmä lähti liikkeelle varhaisesta pihaboffauksesta, ja muuttui varsinaiseksi ryhmäksi kun jo yhdessä sotahuudossa käyneet jäsenet päättivät perustaa oman ryhmän vuoden 2008 SoHuun. Ryhmä perustettiin alun perin siksi, että sen jäsenet pitivät siitä ajatuksesta, ettei boffausta – ja varsinkaan siihen liittyviä historiallisia ja larppauksellisia piirteitä – sovi ottaa kovin vakavasti. Myöhemmin ryhmä profiloitui erityisesti keihäänkäyttötaidon ja keihästekniikan myötä.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Ei varsinaisesti mahtavia elämyksiä, mutta ryhmän ideana on ollut pitää yllä ei-liian-vakavaa boffausta, mutta vakavaa taitotasoa.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Keihään tielle omistautuminen on vaikeaa.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Jonkun päästä (kukaan ei tunnusta) syntyi vajaa idea ottaa miljoona uutta jäsentä yhteen sotahuutoon. Tuloksena oli taitotasollinen fiasko, jonka korvasi osittain tabardien kirkkaan värisävyn aiheuttama viha.

5. Millaiseksi luonnehtisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Emme ota Sotahuutoa ja bofferointia erityisen vakavasti, mutta otamme taitotason ja teknisen osaamisen bofferoinnissa, erityisesti keihäillä, hyvinkin vakavasti. Ryhmä on pieni ja meillä on vain usean Sotahuudon veteraaneja. Sen lisäksi koska laiskuus ja nuolet alkavat painaa, olemme panssaroituneet joka vuotena enemmän, vaikka panssarit tulisikin kieltää Sotahuudossa.

6. Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Olemme vaikuttaneet skenessä Turun boffauksen kehitykseen. Turun seudun bofferoijat ry syntyi pääasiassa Vornan, Jeesuksien ja muutaman muun aktiivin yhteisestä panostuksesta, ja on jatkanut toimintaansa kaikkien Turun seudun ryhmien voimin.
Itse skenessä olemme toivottavasti nostaneet keihään käytön yksilötasoa muun muassa opettamalla sen käyttöä, ja osoittaneet, että keihäs on validi ase muutenkin kuin vain linjan tukena.

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Jeesukset ovat parhaimmillaan mitä sekavammaksi taistelu menee ja mitä enemmän pakka hajoaa käsistä kaikilla.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan: Tuonen korpit (Korpinlihaa), Muerte ajettuna mutaiseen nurkkaan (tuskanhuudot tappion jälkeen hivelevät sielua, jeesus arvostaa), Kuolan Kaarti (jos meillä on pinkit tabardit), Rutto

8.2 – Puolella: muut skirmaajaryhmät (mm. Ajan Kaarti ja Goblinit)

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Yksilötaito keihäillä.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Jeesuksien kyky tehdä järkevää yhteistyötä tai johtaa toisiaan on sama kuin taktiikan päättäminen johtajapalaverissa, jossa on vain Vesan klooneja.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Jeesus pyrkii ylläpitämään ja kehittämään taitojaan keihään käytössä.

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen: Muerte

12.2 – Mieluisin liittolainen: Rotat (jotta heittokeihässwarmi ei ole vastassa)

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 4 (5)

Ryhmän juuret:
2008, Jesus Imperator

Ominaisin taistelutyyli: Skirmaamme keihäiden kanssa.

Panssarointi: Keskiraskas, melkein raskas.

Treenaus: Jeesus treenaa säännöllisesti Turun seudun bofferoijat ry:n treeneissä, joka järjestää myös jeesuksien vetämänä keihästekniikkaa.

Kotipaikka: Turku

Jäseniä muissa kaupungeissa: Ei

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? Foorumeilla Rumaahinen (se kuuluisa trolli)
rumaahinen@gmail.com

Haastatteluun vastasi: Erkko Vallivaara (Imperator-luokan taistelija, alias Rumaahinen)
Eeku Maljanen (Jeesuslettu, “hän, joka puhuu aina”)
Tanja Maljanen (uusin jäsen, järjen ääni)