Muerte -ryhmähaastattelu


Muerte, Turku

Muerte, Taistelija, Kuvaaja Jari Kuskelin, Sotahuuto 2014 Muurame

1. Mistä olette tulleet?
Muerte perustettiin Porvoossa, josta ryhmän vanhin osa on kotoisin. Vaikka monet meistä ovatkin jo muuttaneet töiden tai opiskelujen perässä pois, on merkittävä osa Muerten varastoista ja työtiloista edelleen Porvoossa. Muerten ydinporukalla on boffaustaustaa jo 2000-luvun ensimmäisiltä vuosilta ns. “pihaboffauksesta”. Sotahuudosta 2005 kuulimme liian myöhään ehtiäksemme osallistumaan, mutta jo seuraavana vuonna voitimme tapahtuman näytöstyyliin.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Meillä itsellämme ei ole juurikaan esikuvia bofferointipiireissä, mutta uskomme vakaasti olevamme esikuvana useammallekin ryhmälle.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Ryhmän toiminnassa haasteellisinta on sen alkuperäinen feodaalirakenne, jossa johtajan velvollisuus on aseistaa ja varustaa joukkonsa taistelukentälle. Tämä on aiheuttanut varsinkin aikaisemmin Muerten johdolle kovaa henkistä ja fyysistä rasitusta ennen Sotahuutoa. Nykyisin tilanne on parantunut vasallijärjestelmän kasvettua useampiportaiseksi ja monimutkaisemmaksi, jolloin rasitetta on voitu jakaa tasaisemmin.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Suurin muutos Muertessa vuosien kuluessa on ollut muutos skirmaajista linjajoukoksi. Menestys Sotahuudossa vaatii jatkuvaa kykyä hyödyntää uusinta tekniikkaa ja taktiikkaa sekä muuntautumista skenen mukana. Skirmaajien rooli on vähentynyt ratkaisevasti Sotahuudon alkuvuosista, skenaarioista on tullut mättöpainotteisempia ja lasikuitukeihäät ovat muuttaneet linjataistelua valtavasti. Olemme mielestäni onnistuneet mukautumaan näihin muutoksiin erinomaisen onnistuneesti. Ryhmän koko on myös kasvanut.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Muerte on erittäin laadukas keskikokoinen linjaryhmä, joka kuitenkin kykenee vaihtamaan varustustaan ja taktiikkaansa skenaarion mukaan. Pidämme lipuista.

6. Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Muerte on tuonut skeneen monta innovaatiota merkittävimpinä kenties varstat (2006) ja piket (2009). Käytimme myös lasikuitua bofferien runkomateriaalina jo 2006, joskin se kiellettiin vastustuksestamme huolimatta 2007. On myös mahdollista, että pistejärjestelmää on muutettu toistuvasti voittojemme inspiroimana…

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Erityisesti pidämme tilanteista joissa olemme linjan laidassa, niin, että omat sivustamme ovat vahvasti suojatut ja edessä paljon tasokasta hakattavaa.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan: Kaikki höttöryhmät jotka sulavat edessämme. Voittaminen on kivaa!

8.2 – Puolella: Vahvat, luotettavat ja kokeneet linjaryhmät. Kun omat kyljet on turvattu, ei meillä ole mitään pelättävää koko skenessä.
Vastaukset koskee nyt viimeistä muutamaa vuotta.

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Pelisilmä, taktiikka, varustus, yksilötaito.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Tappionsietokyky. Meidän kokoluokassamme jo muutaman miehen menetys kirpaisee.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Voittoon. Tasaisen vahvalla suorituksella

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen:

12.2 – Mieluisin liittolainen:
Katso kohta 8.

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 20 [20]. Taisteluvahvuutemme on n.20

Ryhmän juuret:
2006 Muerte

Ominaisin taistelutyyli: Lihaa syövä laitahyökkääjä

Panssarointi: Kattava

Treenaus: Uudet ja lahjattomat treenaa…

Kotipaikka: Porvoo

Jäseniä muissa kaupungeissa: Kyllä

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? Tule juttelemaan jossain tapahtumassa

Haastatteluun vastasi: Ivar Kullberg, ryhmänjohtaja. Vastaukset tarkastettiin ryhmän toimesta.

Muerte, Turku

Muerte, Kuvaaja Jokinen, Sotahuuto 2015