Perkeleen Kohortti -ryhmähaastattelu


Sons of Perkele, Perkele, Mäntyharju

Perkeleen Kohortti, Taistelija, Kuvaaja Petra Oinonen, Sotahuuto 2013 Palotarus

1. Mistä olette tulleet?
Alunperin ryhmä muodostui kaveriporukan pohjalta karjaalaisista, mäntyharjulaista ja savonlinnalaisista boffaajista ja larppaajista.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Kantavana teemana on alusta asti säilynyt Kreikan keisarikuntaa palvellut varjaagikaarti, josta otamme vaikutteita ryhmän teemaan. Teema näkyykin väreissä, kilvissä ja aseissa, mm. kirveiden suosiona joillakin taistelijoilla. Varjaagikaartin osittaisen palkkasoturitaustan vuoksi myös eksoottisempia taistelijoita löytyykin riveistä.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Ryhmä on aina ollut maantieteellisesti hajanainen, mikä on ollut ajoittain haastavaa. Tähän ollaan onneksi alunperinkin totuttu. Iso osa taistelijoista sijaitsee Itä-Suomessa, mutta myös Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla on paljon väkeä. Aselogistiikka on myös ikuinen huolenaihe sopivien varastotilojen ja ison asemäärän takia.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Ensimmäisen Sotahuuto-osallistumisen (2006) jälkeen ryhmän ulkoasu yhtenäistettiin ja taistelijavahvuus kaksinkertaistettiin. Sen jälkeen muutokset ovat olleet vaiheittaisia, lähinnä kohti suurempaa taistelijamäärää, raskaampaa panssarointia ja pidempiä keihäitä. Taistelutyyli ja komentorakenne ovat hioutuneet samalla, ilman jyrkkiä käännekohtia. Kehitys elää kokeilemalla vähän uusia asioita joka vuosi muuttamatta merkittävästi toimivaa pakettia.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Boffaamme sopivalla rentoudella, mutta tarpeellisella vakavuudella. Haluamme myös toimia esimerkkinä muille ryhmille siinä miten tehokkuus, hyvä ulkonäkö, kevyt historiallisuus ja rentous yhdistetään hiotuksi timantiksi.

Ryhmä koostuu kaiken kirjavasta porukasta vanhoista nuoriin ja uusista kokeneisiin, mikä pitää homman vireänä. Jäsenillä on laaja skaala eri kiinnostuksen kohteita historiasta varustekehittelyyn, mutta suurin yhdistävä tekijä on tiimihenkisyys. Oma-aloitteisuus huomioidaan ja ryhmää koskevan keskustelun ilmapiiri on avoin. Tykkäämme myös kurjuudesta, mudasta ja lumesta (=lasinsiruista perseessä).

6. Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Olemme erikoistuneet linjataisteluun ja kehittäneet siitä varsinkin meille tehokkaan tavan taistella. Linja on ollut jo muutaman vuoden väljä avorivi, jonka käytön hyödyt on skenessä huomattu. Aseissa ja varusteissa olimme ensimmäisten joukossa käyttämässä lasikuitua jo vuonna -08, samoin kuin pyöreitä kilpiä, jotka miellämme parhaiksi kilviksi avorivissä taisteluun. Ryhmän jäsenet ovat myös olleet järjestämässä treenejä useilla paikkakunnilla, kuten Savonlinnassa, Kuopiossa ja Lahdessa.

Perkeleen Kohortti otti järjestysvastuun vuoden 2015 Sotahuudosta ja on järjestänyt myös Sotahuutojen jakoihin perustuvien armeijakuntien treenileirejä.

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Linjaryhmiä vastaan taistelu on sitä parasta alaamme. Selkärankaan on juurtunut tasainen ja vankka eteneminen kontaktiin vihollisen kanssa, missä keihäät tuhoavat vastustajaa kilpilinjan tukiessa toimintaa ja kevyemmän osastomme iskiessä taisteluun sidotun vastustajan kylkeen.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan: Maahinkainen, Muerte, Special Orc Service, 13. Komppania, Etelän Imperiumi

8.2 – Puolella: Rotat, 13. Komppania, Turentalia, Harmaasudet

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Monipuolisuus ja rasvattu yhteistyö. Vaikka runkomme muodostaa raskas eturivi, ei se toimisi ilman hyvää sivustan ja selustan suojausta hoitavaa keskiraskasta osastoa. Osaston uhrautuvat ja ennakko-odotusten vastaiset suoritukset yltävät ajoittain eeppisiin mittoihin.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Juoksuskenaariot. Ei näin raskailla varusteilla ja panssareilla juosta kuin pakosta. Mieluummin sitä taistelee vireänä kuin väsyneenä, vaikka muut kuinka hoputtaisivat.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Aiomme säilyttää paikkamme Sotahuudon merkittävien linjaryhmien joukossa pitämällä varusteemme ja taktiikkamme ajanmukaisina. Tapahtuman voittoon emme ole vielä toistaiseksi yltäneet, mutta sekin on meille realistinen (joskaan ei ensisijainen) tavoite. Juuri nyt tavoitteena on kehittyä entisestään, värvätä uusia taistelijoita/ystäviä ja lähteä tulevaan Sotahuutoon hyvällä meiningillä ja rytinällä!

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen: Graalin Hurtat, Special Orc Service, Maahinkainen, Kuolan Kaarti, 13. Komppania

12.2 – Mieluisin liittolainen: Etelän Imperiumi, Rotat, 13. Komppania, Graalin Hurtat, Harmaasudet

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 50[70]

Ryhmän juuret:
2005 ensimmäinen virallinen taistelularppi Rebellion Savonlinnassa
2006 Sons of Perkele, ensimmäinen osallistuminen Sotahuutoon
2007 Perkeleen Kohortti
2009 yhteisosallistuminen Rähinäriäkäsyssä Pohjan Väen kanssa
2014 Pohjan Väki sulautui Perkeleeseen

Ominaisin taistelutyyli: Linja on ratkaisevien taistelujen selkäranka. Kaikki muu tukee tätä. Piste.

Panssarointi: Raskas. Pyritty suosimaan varjaagikaartin käyttämää varustusta (viikinkityyliä/itäistä), mutta ei olla rajoitettu muiden panssarityyppien käyttöä.

Treenaus: Omia treenileirejä järjestetään vuodessa 4-5, joissa treenataan alkukaudesta ryhmän kesken ja loppukaudesta muiden ryhmien kanssa. Lisäksi osallistutaan NOXBO:on.

Kotipaikka: Kaikki on lähtöisin Mäntyharjun Halmeniemestä, joka on ryhmän ‘kotipaikka’ vaikka taistelijat ovatkin levittäytyneet nykypäivänä pitkin Suomea.

Jäseniä muissa kaupungeissa: Melko tasaisesti ympäri Suomea: varsinkin idässä Savonlinnan ja Mikkelin alueella, mutta myös Lahdessa, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla.

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? roolipeliyhdistysperkunasry@gmail.com

Haastatteluun vastasi: Ari-Pekka Luomala (kapteeni), Jaakko Rinne (kapteeni), Jyri Lahtinen (varakapteeni), Kalle Kosonen (etulinja), Ville Pelkonen (tukiosasto)

Sons of Perkele, Perkele, Mäntyharju

Perkeleen Kohortti, Kuvaaja Petra Oinonen, Sotahuuto 2014 Muurame