Turentalia -ryhmähaastattelu


Turentalia, Tura, Entalia, PK-seutu

Turentalia, Taistelija, Kuvaaja Katja H, Sotahuuto 2012 Hauho

1. Mistä olette tulleet?
Turentalia sai alkunsa Espoossa kun kaksi paikallista porukkaa, Tura ja Entalia, päättivät lähentää ystävyyssuhteitaan ja kokeilla, miltä tuntuisi mennä Sotahuutoon yhteisen lipun alla. Paketti toimi hyvin ja yhdessä oli hauskaa, joten yhteistyötä jatkettiin ja olemme toimineet siitä saakka yhtenä ryhmänä.

Ensimmäiset ajatukset Turan perustamisesta saivat alkunsa vuonna 2005 larp- ja bofferitapahtuma “Warhammer Live: Valtakunta Liekeissä” jälkeen, kun kaksi 15-vuotiasta fantasiahörhöä olivat haalineet kesäloman aikana huippukokemuksia heitellen peikkoja tulipalloilla ja ammuskellen nuolia vihollisten sekaan. Boffaajat ja larppaajat olivat vastaanottavaista ja mukavaa sakkia, ja nuoret miehet olivat täynnä unelmia taistelukentällä sankaroinnista, joten huhu seuraavan vuoden Sotahuudosta kiiri korviin nopeasti. Samaan aikaan sattuman kautta Turan ydinporukka löysi toisensa Tapiolan seurakunnan nuorisotoiminnan tapahtumien kautta. Erityisesti kasvaville nuorille oman ”heimon” löytäminen on tärkeää ja ei kestänytkään kauaa, kun Espoon Tapiolan kasvatit olivat kaikki innostuneita kokeilemaan boffausta ja istuivat yhteisen suunnittelupöydän äärellä pohtien vuoden 2006 Sotahuudon taktiikoita. Nehän eivät tietenkään toimineet (Tura ei ole varmaan kertaakaan soveltanut ennalta pohdittuja taktiikoitaan siinä muodossaan kentällä), mutta ensimmäisessä Sotahuudossa saatu viimeinen sija on varmasti ollut yksi tärkeimmistä ryhmän mentaliteettia muokanneista tekijöistä. Se osa ryhmää joka rökäletappion jälkeen oli valmis yrittämään uudestaan, on himoinnut Sotahuudon kärkisijoja alusta saakka, ja tämä kollektiivinen sisäinen palo on ajanut ryhmää eteenpäin.

Entalian kolmihenkinen ystäväkunta koki ensimmäisen Sotahuutonsa 2005, osana Kataari-armeijaa “Guard de Our”-ryhmässä. Seuraavalle vuodelle he perustivat Sotahuuto 2006:een vaahteranlehdellä tunnetuksi tulleen Entalian ja rekrytoivat vaikuttavat 21 soturia.

Ryhmä toimi avoimena ystävyyskokoonpanona, ja sen tärkeimmät periaatteet olivat aloittelijaystävällisyys, pelireiluus ja hyvä meininki. Entalia keräsikin vuosina 2006 ja 2007 kaikkein eniten glooriapisteitä kaikista Sotahuudon ryhmistä. Aluksi Entalia käytti varusteinaan pelkästään miekkoja, keskikokoisia kilpiä sekä lyhyitä keihäitä, mutta vuoden 2007 jälkeen Entalia toimi jo täysipäiväisenä linjataisteluosastona, keskiraskain panssarein ja tornikilvin, lopullisen vahvuuden lähennellessä neljääkymmentä taistelijaa.

Vaikka Turentalia syntyi vasta vuonna 2012, niin ensimmäiset yhteistreenit oltiin pidetty jo vuonna 2006. Kynnys yhteistoimintaan ei ollut korkea, sillä porukat treenasivat samassa kaupungissa muutenkin, ryhmien keski-ikä oli lähellä toisiaan ja satunnaisia kaverisuhteita ryhmien välillä oli jo olemassa. Jälkeenpäin ajateltuna ryhmien yhdistyminen tuntuu kovin luontevalta. Turaa ja Entaliaa on aina ajanut eteenpäin sama henki, ja oli vain ajan kysymys, että ryhmät yhdessä huomaisivat polkujen johtavan yhteen.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Ei ja ei. Ameebat.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Ryhmä on rakennettu ennen kaikkea ystävyyssuhteiden varaan, ja selkeiden positiivisten seurausten rinnalla se tuo myös haasteita ryhmän toiminnalle. Monelle turentalistille ryhmän kautta saadut kaverit ja vapaa-ajan toiminta korostuu boffauksen rinnalla tärkeämpänä, kun taas osa ottaa lajin suhteellisen vakavasti ja pyrkii kehittämään yksilö- ja ryhmäsuoriutumista. Aktiivisten treenaajien osuus porukasta on suhteellisen pieni verrattuna moneen muuhun ryhmään, johtaen siihen, että aktiivien ja vähemmän boffaavien toiminnan yhteensovittaminen saattaa olla ajoittain haastavaa. Taistelustrategisen doktriinimme kehitys ajaa kuitenkin ryhmäämme vuosittain jatkuvasti eteenpäin.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Hiljalleen muu elämä hiipi kuvioihin ja treenaaminen väheni. Treenaamisen siirryttyä toissijaiseksi saavutetut pistesijat Sotahuudossa kohosivat. Myöhemmin ryhdyimme panostamaan joukkueen ulkonäköön ja puvustukseen. Tietynlainen sisäänpäinsulkeutuneisuus on virinnyt klimaattiseen käännekohtaansa viimeistään vuonna 2014, joukkueen sulauduttua monen ryhmän toteuttamaan, massiiviseen Landsknecht -projektiin.

Kalle ei silti puhu muille.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Turentalia on ennen kaikkea huumorihenkinen, sekalainen ja ristiriitainen kokonaisuus tunnelma- ja urheiluboffaajia.

6. Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Tahtoisimme ajatella, että olemme näyttäneet aloitteleville ja uusille ryhmille, kuinka pohjalta on mahdollista ponnistaa huipulle.

Nuorten boffaustoiminnan järjestäminen on ollut keskeistä ja osa kerholaisistamme on ollut jo Sotahuudossakin mukana eri ryhmissä.

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Taktiset keihäsrynnäköt ovat Turentalian ryhmätoiminnan ydinperiaate. Strategista tietoa sotilastoiminnastamme emme kuitenkaan voi luovuttaa (länsimedioille). Olkaa hyvä ja kääntykää viestintäupseerimme puoleen.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan:
Voittaminen on aina kivaa.

8.2 – Puolella: Sparta, Valkoinen Komppania, Ryhmä Rämä.

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Turentalian vahvuuksia on läpi vuosien ollut moneen taipuva taitotaso, sekä periksiantamaton asenne.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Asetarkastukset.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Vuonna 2016 päivitämme taistelupuvustustamme ja varustustamme selkeämmäksi, yhtenäisemmäksi ja paremmin tunnistettavaksi.

Koheesiomme on vankka ja vauhtimme täböö.

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen:
Spitaaliset vaeltajat, Noin seitsemän veljestä, Saulkrasti

12.2 – Mieluisin liittolainen: Tympäisevän kylän militia, Takavasara, Selenen jousineidot

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 30+[30+]

Ryhmän juuret:
2006 Tura
2006 Entalia
Useat yksittäistaistelijat monista eri ryhmistä (ainakin seitsemästä).

Ominaisin taistelutyyli: Peli-ilo.

Panssarointi: Keskiraskas, halpa.

Treenaus: EtSuBon yhteistreenit, sekä ryhmän sisäiset harjoitteet.

Kotipaikka: Levinnyt Espoo. Skotlannin siirtokunnat.

Jäseniä muissa kaupungeissa: Helsinki, Rovaniemi, Turku, Imatra, Aberdeen, Edinborough, jotain Japanikyliä.

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? Olkaa hyvä ja kääntykää viestintäupseerimme puoleen.

Haastatteluun vastasi: Varjohallitus, Turentalia

Turentalia, Tura, Entalia, PK-seutu

Turentalia, Kuvaaja Jokinen, Sotahuuto 2015 Raasepori