Etelän Imperiumi -ryhmähaastattelu


Imperiumi, PK-seutu

Etelän Imperiumi, Taistelija, Kuvaaja Aleksi Joensuu, Sotahuuto 2015 Raasepori

1. Mistä olette tulleet?
Etelän Imperiumi hallitsee koko Etelä-Suomea ja on todistettavasti Bysantin suora jälkeläinen. Ydinalue keskittyi alusta lähtien pääkaupunkiseudulle. Joukkue kasaantui ensimmäistä kertaa vuoden 2011 Sotahuudon jälkeen Valdyrin (ex Pk-Ulfnarin) ja Corona Muraliksen yhdistäessä voimansa purppuraan väriin ja Bysantin värin alle. Tarkoituksena oli liittyä yhteen suuremman hyvän nimessä, mutta kuitenkin ylläpitäen joukkueiden omaa identiteettiä. Bysantti mahdollisti viikinki- sekä ristiretkeläisteeman. Nykyisin joukkueella on osasto myös Lahdessa ja hajasijoitus henkilöitä ympäri Etelä-Suomea.

Sotahuudon 2012 jälkeen Valdyrin ja Coronan liittoumaan tuli mukaan pitkän linjan skirmausjoukkue Leviaattani. Samalla värimaailma uudistui nykyiseen mustaan ja purppuraan. Liikkuvan linjajoukkueen väkimäärä nousi samalla 40 henkilöön, mutta vielä kasvukivuista ja sekalaisesta varustuksesta kärsivä joukkuekoalitio haki paikkaansa boffausskenen ”isojen poikien” liigassa. Tämä näkyi erityisesti legendaksi nousseessa Karjalan armeijassa.

Vasta vuodesta 2013 joukkue on kasvanut yhtenäiseksi taistelevaksi yksiköksi, jonne kaikki halukkaat ovat tervetulleita. Vanhat joukkuerajat ovat jääneet taakse ja ajatuksena on saada mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan boffaamaan ja pitämään hauskaa yhdessä. Samalla on yhtenäistetty ja kehitetty joukkueen varustusta ja hylätty edeltävien joukkueiden vanhaksi jäänyttä varustusta. Samalla joukkueen sisällä on naureskeltu joka vuosi eteen tulleilla huhuilla Etelän Imperiumin hajoamisesta ja muista villeistä tarinoista.

Varsin tärkeässä osassa Etelän Imperiumin historiaa ovat kolmen ydin joukkueen lisäksi kaikki armeijatoverit sekä erityisesti ne joukkueet jotka ovat vierailleet Etelän Imperiumin riveissä. Vuonna 2013 FSC, vuonna 2014 Niittoväki ja vuonna 2015 Vorna ja Riskiretkeläiset.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Virallisia esikuvia joukkueella ei ole, mutta olemme pyrkineet hyväksikäyttämään monia asioita joita muut ovat jo kokeilleet. Hyvinä esimerkkeinä ovat pitkät keihäät muilta linjaryhmiltä, omavaraisuus anti-skirmauksessa Maahinkaiselta ja heittokeihäissä on pyritty hyödyntämään Rottien esimerkkiä.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Alku on aina vaikeaa. Etelän Imperiumi kärsi alussa monta vuotta monen vanhan joukkueen asioiden yhteen liittämisestä. Kaikilla oli ollut omat tavat tehdä ja toimia joten kompromisseja tehtiin ja mielipiteitä vaihdettiin. Mitä enemmän asioista vuosien varrella päästiin yhteisymmärrykseen, sitä enemmän joukkue tiivistyi ja toiminta parani, mikä on viime vuosina jo näkynyt taistelukentällä.

Nykyiseltään isoimmat ongelmat liittyvät suurten joukkueiden logistiikaan, skenen kasvattamiseen ja pitkällä tähtäimellä ihmisten mielenkiinnon ylläpitämiseen.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Suurimmat muutokset ensimmäisen vuoden 2012 noin 25 taistelijan porukasta vuoden 2014&2015 yli 50 taistelijan joukkueeksi ovat olleet vuosina 2013 ja 2014.

Vuosi 2013 kasvatti joukkueen noin 40 henkilöön, joka oli sinä vuonna toisiksi isoin joukkue, heti Maahinkaisen jälkeen. Samana vuonna Leviaattani oli ensimmäistä kertaa Etelän Imperiumin väreissä mukana ja sitä myöten myös monet nykyaktiivit, mukaan lukien taistelunjohtaja tulivat mukaan. Samana vuonna joukkue sai tärkeän oppitunnin Karjalan armeijassa, mikä siivitti kehitystä eteenpäin ja lujitti hyvinkin voimakkaasti ryhmähenkeä.

Seuraava vuosi oli taktiikoiden ja uusien varustusten vuosi. Kyseisenä vuotena oli jo todettu, että vanhaan ei ole paluuta vaan Etelän Imperiumi on ja pysyy tässä skenessä. Vuosi 2013 oli opettanut, että joukkueiden vanhat varusteet eivät olleet yhteensopivia, eivätkä soveltuneet Sotahuudon valloittamiseen. Vuoden 2014 Sotahuutoon saatiin mukaan ensimmäinen satsi legioonakilpiä ja lisättiin radikaalisti pitkien keihäiden määrää, joista vain 1kpl selvisi takaisin Helsinkiin. Samana vuonna otettiin käyttöön joukkueensisäinen hierarkia, millä haettiin liikkuvuutta ja tehokkuutta taistelukentille. Kuitenkin joukkueen sisäiset ryhmät eivät päässeet vielä oikeuksiinsa, mutta pohja rakennettiin silloin.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Etelän Imperiumi on tällä hetkellä voimakkaasti kehittyvä joukkue. Edellisvuosien tulokkaat ovat juurtuneet toimintaan hyvin, treeniaktiivisuus on lisääntynyt selkeästi ja kaikkeen lähdetään avoimin mielin mutta järki säilyttäen. Vuonna 2014 Etelän Imperiumissa oli 17 ensikertalaista Sotahuudossa ja vuonna 2015 16, molemmat ovat prosentuaalisesti noin 33,3% per vuosi, mikä tarkoittaa, että joukkue ottaa ilolla uudet harrastajat mukaan riippumatta taustasta.

Erityisen ylpeitä joukkueessa ollaan varhaisnuorten kanssa tehtävään toimintaan. Etelän Imperiumi vie bofferien ilosanomaa eteenpäin erityisesti ala-asteikäisille, jotka ovat tulevaisuuden boffaajia ja kiinnostuneita kokeilemaan jo tänään. Vuosi tasolla varhaisnuoria tavoitetaan 100-200 riippuen koulujen ja muiden yhteistyöorganisaatioiden kiinnostuksesta.

6.Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Suurin ahaa elämys ja suorastaan virtaus mitä näki vuoden 2015 Sotahuudossa ja näkee edelleen on osittain Etelän Imperiumin vastuulla. Vuonna 2014 joukkueemme voitti vuoden Sotahuuto teko palkinnon tuomalla eniten ensikertalaisia(17 kpl) tapahtumaan. Palaute keskustelussa foorumeilla käytiin pohdintaa, että vaikuttiko se mahdollisesti Etelän Imperiumin sijoitukseen laskevasti, kun otamme kaikki halukkaat mukaan. Kuitenkin lopputulemana kyseisessä keskustelussa ja vuonna 2015 Sotahuudossa monet joukkueet olivat suorastaan avanneet porttinsa uusille sotureille. Tämä näkyi varmasti myös tapahtuman kasvaneessa väkimäärässä. Kyseisenä vuonna uusia oli joukkueen riveissä 16kpl.

7. Millaiset ovat tilanteet tai paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Joukkue on hyvinkin modulaarinen ja pyrkii tuomaan jotain jokaiselle osa-alueelle. Linjassa Etelän Imperiumille on hyviä paikkoja ovat molemmat reunat tai ääri keskusta. Taistelujen linjarunkona legioona on parhaimmillaan, mutta joukkueen Murharyhmä on noussut tunnetuksi skirmiporukaksi Etelän Imperiumi skirmish highlights- videoiden ansiosta. Samoin tykkipatteriston toiminta sotakonepioneereina on yksi suurista ylpeyden aiheista perinteisten taistelulajien rinnalla. Jokaiselle on paikka joukkueessa, minkä ansiosta joukkue voi mennä jokaiseen paikkaan.

8. Minkä muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan: Maahinkainen, Perkele, Special Orc Service. Koska vanhoja perinteisiä linjaryhmiä vastaan taistelu toimii kehityksen mittarina

8.2 – Puolella: Maahinkainen, Rämä, Sparta. Jokainen liittolaisjoukkue on omanlaisensa mutta kyseiset joukkueet ovat toimineet läheisesti Etelän Imperiumin kanssa mikä on muokannut joukkuetta enemmän.

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Varusteiden yksinkertaisuus ja se että suurin osa varusteista on standardisoitu, mikä helpottaa aina uudempien taistelijoiden koulutusta. Nykyisin myös toimiva joukkueen sisäinen toiminta näkyy kentällä ja sen ulkopuolella. Mutta selkein vahvuus on positiivinen asenne tilanteessa kuin tilanteessa, jopa todella pitkissä tappioputkissa Etelän Imperiumin hymy ei hyydy.

10. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Legendaarinen Etelän Imperiumin tasatahtimoottorin hidas lämpiäminen Sotahuudon lauantaina vie usein parit skenaariot vastustajan eduksi. Tilanne on onneksi tiedossa niin asiaan voi puuttua.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Joukkueen sisäisesti pyritään luomaan puitteet, että uusille harrastajille olisi varusteita lainaan sekä myyntiin. Tästä syystä varustusta kehitetään vuosittain ja luodaan vakioituja varusteita joita ei pakoteta ihmisille, mutta rohkaistaan ja joukkueen puolesta tuodaan paikalle.

Samalla pyritään vähentämään yksittäisten henkilöiden taloudellista panosta siirtämällä sitä pikku hiljaa Etelän Imperiumi ry:lle. Samaa yksittäiseen henkilöön pohjautuvaa riippuvuutta vähennetään kaikilla osa-alueilla. Etelän Imperiumin tarkoitus on muodostua enemmän ajatusmaailmaksi kuin ihmisiksi samassa joukkueessa.

12. Sotahuuto
12.1 Mieluisin vihollinen: Maahinkainen, Special Orc Service, Camulosin Villikarjut, Perkeleen Kohortti

12.2 Mieluisin liittolainen: Maahinkainen, Rotat, Uudenmaan Liitto, Kuolan Kaarti, Muerte

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja jäsenmäärä: 55 (55). 55 on perustavoite, mutta uusia tulee koko ajan lisää niin realistista on ajatella 45-65. Vain taivas on rajana.

Ryhmän juuret:
Listaus siitä lähtien kun myös edeltävien ryhmien jäseniä ollut pre Etelän Imperiumi ryhmissään.
2007 Leviaattani
2008 Leviaattani
2009 Leviaattani, Corona Muralis
2010 Leviaattani, Corona Muralis, Valdyr(Ulfnar)
2011 Leviaattani, Corona Muralis, Valdyr(Ulfnar)
2012 Etelän Imperiumi, Leviaattani
2013 Etelän Imperiumi

Ominaisin taistelutyyli: Linja monessa muodossa ja skirmaus. Tavoitteena armeijan sisäinen yhteistoiminta muiden joukkueiden kanssa.

Panssarointi: Keskiraskas/Raskas. Alaikäisillä kypäräpakko, mutta myös muille suositellaan kypärää ja suojalaseja vähintään.

Treenaus: Aktiivisesti treenausta pk-seudulla. Talvella välillä omia harjoituksia, mutta pääasiassa viikkotreeneissä muiden kanssa. Kesällä aktiivisesti omat ja muiden treenit.

Kotipaikka: Virallinen kotipaikka on Helsinki, mutta 90 % jäsenistä asuu ympäri pääkaupunkiseutua.

Jäseniä muissa kaupungeissa: Väkeä on lisäksi muun muassa Lahdessa ja Tampereella.

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja? Tapio Suontakanen, nimimerkki Suontakanen tai etelan.imperiumi@gmail.com. Jos tapaa jonkun meikäläisen niin myös hänen kauttaan kannattaa kysyä.

Haastatteluun vastasi: Etelän Imperiumin Patriarkka, taistelujohtaja ja puheenjohtaja Tapio Suontakanen.

Imperiumi, PK-seutu

Etelän Imperiumi, Taistelija, Kuvaaja Aleksi Joensuu, Sotahuuto 2015 Raasepori