Ajan Kaarti -ryhmähaastattelu


1. Mistä olette tulleet?
Aikojen alussa siis noin vuonna 2011 muutamat airsoftaajakaverukset kuulivat joltain sukulaiseltaan bofferoinnista. Kaverukset rakensivat bofferit ja mätkyttelivät toisiaan takapihalla, kunnes into lähteä suurempiin tapahtumiin, ensimmäisenä vuonna Fantasy Battleen, kasvoi ylivoimaiseksi. Tällöin joukkuetta kutsuttiin ensin Uukuniemen Kaartiksi ja myöhemmin Korven Kaartiksi – vakituisia jäseniä oli perimätiedon mukaan kaksi. Varhaisen Kaartin vienosti korostunut teema oli muinaissuomalaisuus.

Toinen Korven Kaartilaisista rekrysi bofferoimaan helsinkiläisen protukaverinsa, jonka muisti harrastavan kalpamiekkailua, ja niin syntyi Helsingin jaosto, joka nykyiseltään miltei yksin muodostaa joukkueen. Ensimmäiseen Sotahuutoon nimi vaihdettiin Pohjantähden ritareiksi korostamaan joukkueen sisäisen modernismin tuulia, joita Helsingin jaosto edusti. Idässä harvaan asutulla alueella rekry pysähtyi täysin, mutta Helsingissä aloitettiin viikottainen treenaaminen ja nopeasti joukkue keräsi kymmenkunnan treenaajia.

2. Oliko ryhmällänne esikuvia tai onko niitä ajan myötä tullut?
Toki jo vanhastaan meillä oli erilaisia historiallisia esimerkkihahmoja, mutta koska joukkueemme ei tullut Sotahuutoon minkään muun ryhmän kautta, vaan itsenäisesti ja ulkopuolelta, kehittyi boffoloren tuntemus, ja siten myös esikuvamallimme vasta myöhemmin. Vuodeksi 2013 nimi muuttui Ajan Kaartiksi (eikä joukkueella ole itsekään tarkkaa muistikuvaa, miten ja miksi nimi valittiin) ja vuodeksi 2014 teema erityi ja vakiintui nykyiseksi japaniteemaksemme. Allekirjoittaneen ensimmäinen ihaileva boffomuistokuva on vuodelta 2012, kun hän aamulla heräsi teltastaan seuraamaan Spartan aamupunnerruksia – silloin ensi kertaa heräsi hänessä ajatus ahkeran ja tavoitteellisen boffauksen harjoittelun aloittamisesta.

Haimme (ja haemme edelleen) paikkaamme fiilistely- ja tekniikkaboffauksen kautta skirmauksessa, ja olemme saaneet tähän prosessiin paljon hyödyllistä palautetta, jonka olemme aina ottaneet kiitollisuudella vastaan. Japaniteeman, korkean tekniikkatason arvostamisen, dual-wieldauksen, sekä sooloskirmauksen vuoksi ei tässä vaiheessa yllätä tunnutus, että ainakin muutamat joukkuelaisemme ovat saaneet ideoita ja inspiraatiota eräästä salaperäisestä samuraidw:stä Sohun kentillä.

Myös Etelän Imperiumi Skirmish Highlights -videolla oli ratkaiseva merkitys linjan jatkona kuolemisen vaihtumisessa radikaaliin skirmaukseen. Joukkueen sisällä vallitsee siis erityinen kunniotus näitä kahta edellä mainittua, hyvin erilaista ja eri tavalla ansioitunutta dual-wieldaajaa kohtaan.

3. Mikä on ollut haasteellisinta ryhmän toiminnassa?
Koska jo useiden vuosien ajan on suurin osa joukkuelaisista treenannut säännöllisesti ei aktiivisuus ole muodostunut ongelmaksi. Suurin ongelma, mutta myös – kuten olemme havainneet – merkittävä etu on joukkueemme feodaaliajan Japania seuraava isoloiva mentaliteetti; treenaamme, olemme ja elämme enimmäkseen keskenämme, millä on seurauksia suuntaan ja toiseen, mutta ongelmakohdistamme muodostaa keskeiset osat. Ahkeralla tapahtumiin ja toisinaan muihin treeneihin osallistumalla, mutta myös toisaalta tietoisella ja huolellisesti analysoidulla harjoittelutavalla katsomme voivamme minimoida vahingot säilyttäen eristäytyneisyyden edut – mutta mikäpä tässä maailmassa olisi ikuista.

4. Entä onko jotain oleellista muuttunut  ryhmässänne perustamisen jälkeen?
Historiallisesta näkökulmasta käännekohta ryhmän historiassa oli nopeasti edennyt prosessi kesien 2012 ja 2013 välillä, kun joukkueen määrällinen ja hallinnollinen keskus siirtyi kaukaisesta Itä-Suomesta Helsinkiin. Joukkueen nykyisen radikaalin skirmauksen valossa vuosi 2014 oli kaikkein oleellisin; kuoltuamme toistuvasti, todistetusti ja nöyryyttävästi linjan jatkona ja analysoituamme kaiken SoHu:sta löytämämme videomateriaalin huolellisesti päätimme lähestyä seuraavaa SoHua radikaalisti uudesta kulmasta; täysin hallitsemattomana sooloskirmaajajoukkona.

Keskeinen idea oli, että niin kevyesti panssaroituina ja erikoisilla aseilla kun kerta olimme valinneet taistelevamme, meidän tulisi ensin olla hyviä yksilöitä ennen kuin voisimme olla hyvä ryhmä. Tämä mentaliteetti on jossain muodossa edelleen voimassa, mutta kuten SoHu:ssa 2015 näimme, pysytyimme (ehkäpä intensiivisen harjoittelun ja vapaaehtoisuuden siivin) toimimaan myös hyväksymällämme tehokkuudella ryhmässä. Koska kuitenkin jo varustevalintojemmekin vuoksi meidän on harjoiteltava runsaasti, emme tietenkään tyydy missään vaiheessa osaamiseemme, vaan pyrimme kehittämään itseämme sekä boffajina että ihmisinä, ja niinpä erilaisia ryhmätyökuvioita saatetaan silloin tällöin nähdä tulevaisuudessakin, mutta sen vain aika näyttää.

5. Millaiseksi luonnehtelisit teidät ryhmänä juuri nyt?
Olemme äärimmäisen ja kokonaisvaltaisen vakavasti hauskanpitoomme suhtautuva kevyt, pääasiassa yksilötoiminnallinen skirmishryhmä, joka harjoittelee ahkerasti bofferin tietä. Koska tekeminen on parasta oppimista, osallistumme pääsääntöisesti kaikkiin boffotapahtumiin. Olemme valinneet ja sitoutuneet japaniteemaan, sillä se edustaa ja puhuttelee meitä hyvin monilla tasoilla.

Boffausfilosofiamme on eräs ulkopuolinen kerran tiivistänyt “tyyli ennen tehoja” – mitä täydentäisimme toteamalla, että tehot ovat vaikeillakin aseilla hyvän tekniikan seuraus, jota nöyrästi (ja edelleen) tavoittelemme.

6. Onko jotain erityistä seikkaa miten olette vaikuttaneet skenen kehittymisessä?
Kaltaisemme pienen ja eksentrisen skirmishryhmän on vaikea kuvitella tuottaneen kausaalista vaikutusta muihin ryhmiin, emmekä usko ja osaa arvioida sitä. Tilastollista vaikutusta meillä kuitenkin on ollut siinä mielessä, että joukkueemme on ainakin kaksinkertaistanut skenen dual-wieldaajamäärän, mutta se ei ole niinkään ansiotamme kuin syytämme – ja kaiken lisäksi sivuseikka.

7. Millaiset ovat tilanteet ja paikat missä ryhmänne pääsee loistamaan?
Kevyen ja yksilötoimintaan perustuvan skirmishryhmän on vaikeaa loistaa jossain sellaisessa, missä eivät kaikki muutkin skirmiryhmät loistaisi. Statistisesti parhaat tilanteemme ovat 1k-miekan iltaduelit skenaarioiden jälkeen, ja toki niitä monessa suhteessa muistuttavia tilanteita on SoHu:n kentillä. Emme pidä itseämme missään suhteessa parhaana ryhmänä, ja niin on vaikea nimetä paikkaa, jossa loistaisimme muita enemmän – parhaimmillamme olemme kuitenkin varmaankin jokaisen ryhmän tavoin vihollisen selässä, mutta eniten vietämme aikaa raja-asemaskirmissä, pientaisteluissa kentän reunoilla ja metsissä.

8. Miden muiden ryhmien kanssa on ollut antoisinta taistella?
8.1 – Vastaan:
Kaikki skirmish-ryhmät ovat hauskoja vastustajia, emmekä osaa nostaa ketään erityisesti esiin.

8.2 – Puolella: Koska skirmaajan elannon takaavat menestyvät linjaryhmät, voi niitä pitää aina mukavina puoluelaisina. Armeija, joka olisi pelkkää skirmishiä katoaisi metsään päiväkausiksi heti taisteluiden alettua.

9. Mikä tai mitkä ovat ryhmänne vahvuuksia?
Ajan Kaartin vahvuuksia ovat aseistukseen suhteutettu jatkuvasti kehittyvä yksilötaito, hyvä, positiivinen ja rauhallinen mielentila, analyyttinen suhtautuminen boffaukseen sekä nöyryys. Kevyenkin varustuksen vuoksi nopea kohti- ja (varsinkin) karkuunjuoksu sujuu moitteetta. Koska AiKa lähinnä sooloskirmaa, pääsevät eri yksilöt harjoittamaan eri taitoja; toiset haluavat olla kaiken mähinän keskellä taistelemassa ja rohkaisemalla hyvällä samuraihengellä muita taistelijoita, toiset haluavat olla ichiban yari, toistet yrittävät selkään ja jotkut harjoittelevat esoteerisia ninjatemppujaan.

10. Mitkä ovat ryhmänne heikkouksia?
Ajan Kaartin keskeiset heikkoudet suhteessa tehoihin taistelussa liittyvät ensisijaisesti varustevalintoihimme. Koska katsomme, että jotkut aseet ovat toisia helpompia, ja että haluamme treenata vaikeaksi tai kiinnostaviksi kokemillamme aseilla, on suurin osa valinnut aseeksi dw:n, 1½k-miekan, tai 1k-miekan. Meillä ei ole kiinnostusta ryhtyä käyttelemään isoja kilpiä ja pitkiä keihäitä, sillä vahvuutta on se, kun pärjää silloinkin, kun on heikko. Peliteknisesti kevyt aseistuksemme ja panssarointimme on kuitenkin keskeisin heikkoutemme.

Heikkoudeksi voisi mieltää myös nuoren keski-iän, mutta koska meistä on mukavaa, että erilaisetkin nuoret pääsevät liikkumaan, emme pidä sitä negatiivisena aspektina ryhmämme näkökulmasta, vaikka armeijatoiminnan näkökulmasta se sitä saattaa ollakin. Samoin sooloiluun ja metapelaamiseen perustuva taistelutoimintamme ei ole toistaiseksi ollut armeijajohtajien mieleen, mutta tämä on heikkous, jonka katsomme tarpeksi pitkään hoivatuksi tultuaan kantavan itsensä ylittävää hedelmää.

11. Minne olette menossa ja miten sinne pääsette?
Pyrimme kehittymään radikaaleina skirmaajina, parantamaan teknistä osaamistamme ja ennen kaikkea metapelin kannalta hyvin olennaista pelisilmäämme, sillä uskomme, että vaikeista lähtökohdista harvinaisempikin onnistuminen on kaikkein palkitsevinta. Pyrimme kehittymään ennen kaikkea yksilöinä, jotta tulevaisuudessa voimme kenties toimia paremmin yhdessä. Ensisijainen ja korkein tavoittemme on siis yksilöllisen taidon, nokkeluuden ja rohkeuden kehittyminen. Olemme viimein päässeet skirmaamisen makuun, vaikka tie erinomaisuuteen on pitkä ja kivinen otamme omaan tahtiimme askelia sitä kohti.

12. Sotahuuto
12.1 – Mieluisin vihollinen:
Muut skirmish ryhmät

12.2 – Mieluisin liittolainen: Etelän Imperiumi

Tekniset tiedot:

Taisteluvahvuus ja (jäsenmäärä): 15 (12). Vakiintuneita on 12 ja uudet+satunnaiset 8 henkeä. 2016 tapahtumiin 15 +/- 5.

Ryhmän juuret:
2011 Uukuniemen Kaarti, Korven Kaarti, pihaboffausporukka.
2012 Pohjantähden Ritarit, nelihenkinen kokeilijaryhmä.
2013 Ajan Kaarti, kymmenhenkinen aloittelijaryhmä.
2014 japaniteemainen joukkue, joka haki paikkaansa.
2015 Nykyisessä muodossa japaniteemaisina radikaaleina skirmaajina.

Ominaisin taistelutyyli: Radikaali skirmaus ja eristynyt yksilötoiminta.

Panssarointi: Toistaiseksi äärimmäisen vähäistä. Yksinomaan nahkaa. Panssaria yksittäisillä taistelijoilla.

Treenaus: Suljetut treenejä n. kaksi kertaa viikossa. Avoimista ilmoitetaan Pk-seudun boffotreenit -facebook-ryhmässä. Yksittäisiä taistelijoita myös Pk-seudun esim. Spartan ja Akatemian treeneissä.

Kotipaikka: Helsinki, keskusta.

Jäseniä muissa kaupungeissa: Ei aktiivisesti treenaavien joukossa.

Rekryt, kyselyt ja lisätietoja: Emme aktiivisesti rekryä. Lisätietoa, Eetu Sipilä facebookissa, sähköpostilla www.eetu.sipila{at}gmail.com

Haastatteluun vastasi: Eetu Sipilä, nimim. Kreivi E.E.S., Sotapäällikkö (Sotahuutovastaava ja muodollinen komentaja)

Ulottuvuus portaali, PK-seutu

Ajankaarti, NoxBo 2015 Hauho